TMG SOLUTIONS GROUP d.o.o. je generalni zastupnik i ovlašćeni uvoznik proizvoda sa inovativnim rešenjima. Kompanija je osnovana u martu 2014. godine kao ćerka-firma kompanije TMG Group doo Beograd.

Naša osnovna delatnost je trgovina i distribucija inovativnih proizvoda, kao i zastupništvo određenih kompanija na tržištu Srbije i susednih zemalja (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija).

TMG Solutions group doo je ovlašćeni uvoznik proizvoda iz Ruske Federacije kao što su:

  • Pirostikeri i Pirokord – uređaji za gašenje požara sa termoaktivnim mikrokapsuliranim agensom
  • Blago – tečno neorgansko NPK đubrivo na bazi prirodne sirovine – sapropela..

AUTONOMNI UREĐAJI ZA GAŠENJE POŽARA

PiroStiker AST je jedinstven proizvod. To je minijaturni autonomni uređaj za gašenje vatre u obliku tanke pločice određenog oblika i veličine, koji može da zaustavi požar u trenutku kada gorenje tek počinje.

Detaljnije

BLAGO – ORGANOMINERALNO ĐUBRIVO

Kompleksna tečna organomineralna visoko koncentrisana đubriva serije “Blago” proizvedena od prirodnih sirovina sapropela.

Detaljnije

POLIMERNE CEVI OJAČANE ČVRSTOM REŠETKOM OD ČELIČNE ŽICE

MPT Cevi – čvrstoća čelične konstrukcije u kombinaciji sa hemijskom otpornošću i posebnim osobinama polietilena, određuju raznovrsnu namenu MPT u različitim granama industrije, uključujući transport nafte i gasa, kiselina, alkalnih tečnosti, industrijske vode, tople i hladne vode.

Detaljnije