PiroStiker AST

ast_r_120
PiroStiker R

Uređaj za gašenje požara za utičnice. Instalira se direktno unutar utičnice gde je moguć kratak spoj, pregrevanje ili varničenje. U automatskom režimu rada obezbeđuje gašenje vatre.

ast_60_120
PiroStiker AST 60

PiroStiker AST 60 je potpuno novo sredstvo za gašenje požara, specijalno dizajnirano za zaštitu od požara u malim uređajima, kao što su razvodne table, ormani, sefovi, itd.

ast_15
PiroStiker AST 15

PiroStiker AST 15 je potpuno novo sredstvo za gašenje požara, specijalno dizajnirano za zaštitu od požara u malim uređajima, kao što su razvodne table, ormani, sefovi, itd.

ast_25
PiroStiker AST 25

PiroStiker AST 25 je potpuno novo sredstvo za gašenje požara, specijalno dizajnirano za zaštitu od požara u malim uređajima, kao što su razvodne table, ormani, sefovi, itd.

ast_45
PiroStiker AST 45

PiroStiker AST 45 je potpuno novo sredstvo za gašenje požara, specijalno dizajnirano za zaštitu od požara u malim uređajima, kao što su razvodne table, ormani, sefovi, itd.

ProStiker R

 

Uređaj za gašenje požara za utičnice. Instalira se direktno unutar utičnice gde je moguć kratak spoj, pregrevanje ili varničenje. U automatskom režimu rada obezbeđuje gašenje vatre.

 

PiroStiker AST R — to su milioni mikrokapsula sa aktivnim agensom za gašenje vatre i plastifikatorom koji omogućava uređaju da ima bilo koju formu. Ovo je zaista inovativan način zaštite imovine, a ponekad i života.

PiroStiker ACT P je tako kompaktan da se nalazi neposredno pored potencijalnog izvora vatre. Mikrouređaj godinama ne zahteva održavanje. On je apsolutno autonoman, energetski nezavistan i aktivira se u automatskom režimu, momentalno gaseći vatru, pri tom ne zahvata objekte, koji nisu ugroženi od požara.

Uputstvo za upotrebu

Instalacija PiroStikera

 • PiroStiker AST R treba instalirati direktno u doznu utičnice, iznad kontaktne grupe, u njenom gornjem delu, aktivnim slojem okrenutim nadole.
 • Pripremite površinu za ugradnju PiroStikera. Površina mora biti suva, očišćena od prašine, prljavštine i masnoće.
 • Pažljivo skinine zaštitnu foliju sa lepljivog sloja PiroStikera.
 • Čvrsto pritisnite PiroStiker lepljivim slojem na pripremljenu površinu i držite nekoliko sekundi.
 • PiroStiker je instaliran i spreman za rad.

Tehničke karakteristike AST R

Dimenzije proizvoda, mm
30 х 30 х 2
Težina prozvoda, g 2,5
Za gašenje požara klase A, B, C, E
Maksimalni zaštitni kapacitet, l 0,2
Optimalni temperaturni uslovi eksploatacije, °С od -40 do 40
Stepen zaštite objekta IP20
Temperatura aktivacije, ºС 120

Preporuke za upotrebu

 • Koristite PiroStiker u električnim ormarićima i utičnicama sa stepenom zaštite IP20 i više.
 • U slučaju aktivacije PiroStikera zbog vatre, otklonite uzrok požara (preopterećenje, kratak spoj, neispravne žice itd.).
 • Nakon uklanjanja uzroka požara zamenite PiroStiker novim.
 • Povremeno proveravajte PiroStiker, da li ima spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, sigurnost instalacije.
 • Zamenite PiroStiker u slučaju spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, popravke električnih instalacija, pojavljivanja tragova vatre, isteka roka trajanja.

Isključiti struju pre instalacije PiroStikera u objektu pod naponom!

Držati dalje od dece!

Obavezno provetrite prostoriju nakon gašenja požara PiroStikerom. Prilikom gašenja polimernih materijala (izolacije žica, uređaja, itd) moguće je oslobađanje toksičnih materija.

Komponente PiroStikera ne koristiti u ishrani!

Tokom instalacije zabranjeno je sprovođenje aktivnosti koje dovode do mehaničkog oštećenja PiroStikera ili izlagati PiroStiker toploti iznad 80 °С.

ProStiker AST 60

 

PiroStiker AST 60 je potpuno novo sredstvo za gašenje požara, specijalno dizajnirano za zaštitu od požara u malim uređajima, kao što su razvodne table, ormani, sefovi, itd.

 

PiroStiker AST 60 radi kao inteligentan sistem za gašenje vatre. Uticaj temperature na njegove aktivne komponente izaziva trenutnu aktivaciju sa oslabađanjem jakih inhibitora gorenja, do konačnog suzbijanja požara.

Mikrokapsulacija tečnosti za gašenje vatre obezbeđuje njegovu očuvanost u nepromenjenom obliku u normalnim uslovima u toku trajanja proizvoda, kao i intenzitet emisije pri temperaturi aktivacije.

Uputstvo za upotrebu

Instalacija PiroStikera AST 60

 • PiroStiker AST 60 instalirati u centralnom gornjem delu objekta ili direktno iznad električne opreme, aktivnim slojem okrenutim nadole.
 • Pripremite površinu za ugradnju PiroStikera. Površina mora biti suva, očišćena od prašine, prljavštine i masnoće.
 • Pažljivo skinine zaštitnu foliju sa lepljivog sloja PiroStikera.
 • Čvrsto pritisnite PiroStiker lepljivim slojem na pripremljenu površinu i držite nekoliko sekundi.
 • PiroStiker je instaliran i spreman za rad.

Tehničke karakteristike AST 60

Dimenzije proizvoda, mm
190 х 90 х 3
Težina prozvoda, g 40±1
Za gašenje požara klase A, B, C, E
Maksimalni zaštitni kapacitet, l 60
Optimalni temperaturni uslovi eksploatacije, °С od -40 do 40
Stepen zaštite objekta IP20
Temperatura aktivacije, ºС 120

Preporuke za upotrebu

 • Koristite PiroStiker u električnim ormarićima i utičnicama sa stepenom zaštite IP20 i više.
 • U slučaju aktivacije PiroStikera zbog vatre, otklonite uzrok požara (preopterećenje, kratak spoj, neispravne žice itd.).
 • Nakon uklanjanja uzroka požara zamenite PiroStiker novim.
 • Povremeno proveravajte PiroStiker, da li ima spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, sigurnost instalacije.
 • Zamenite PiroStiker u slučaju spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, popravke električnih instalacija, pojavljivanja tragova vatre, isteka roka trajanja.

Isključiti struju pre instalacije PiroStikera u objektu pod naponom!

Držati dalje od dece!

Obavezno provetrite prostoriju nakon gašenja požara PiroStikerom. Prilikom gašenja polimernih materijala (izolacije žica, uređaja, itd) moguće je oslobađanje toksičnih materija.

Komponente PiroStikera ne koristiti u ishrani!

Tokom instalacije zabranjeno je sprovođenje aktivnosti koje dovode do mehaničkog oštećenja PiroStikera ili izlagati PiroStiker toploti iznad 80 °С.

ProStiker AST 15

 

PiroStiker AST 15 je potpuno novo sredstvo za gašenje požara, specijalno dizajnirano za zaštitu od požara u malim uređajima, kao što su razvodne table, ormani, sefovi, itd.

 

PiroStiker AST 15 radi kao inteligentan sistem za gašenje vatre. Uticaj temperature na njegove aktivne komponente izaziva trenutnu aktivaciju sa oslabađanjem jakih inhibitora gorenja, do konačnog suzbijanja požara.

Mikrokapsulacija tečnosti za gašenje vatre obezbeđuje njegovu očuvanost u nepromenjenom obliku u normalnim uslovima u toku trajanja proizvoda, kao i intenzitet emisije pri temperaturi aktivacije.

Uputstvo za upotrebu

Instalacija PiroStikera AST 15

 • PiroStiker AST 15 instalirati u centralnom gornjem delu objekta ili direktno iznad električne opreme, aktivnim slojem okrenutim nadole.
 • Pripremite površinu za ugradnju PiroStikera. Površina mora biti suva, očišćena od prašine, prljavštine i masnoće.
 • Pažljivo skinine zaštitnu foliju sa lepljivog sloja PiroStikera.
 • Čvrsto pritisnite PiroStiker lepljivim slojem na pripremljenu površinu i držite nekoliko sekundi.
 • PiroStiker je instaliran i spreman za rad.

Tehničke karakteristike AST 15

Dimenzije proizvoda, mm
85 х 45 х 2
Težina prozvoda, g 10±0,5
Za gašenje požara klase A, B, C, E
Maksimalni zaštitni kapacitet, l 15
Optimalni temperaturni uslovi eksploatacije, °С od -40 do 40
Stepen zaštite objekta IP20
Temperatura aktivacije, ºС 120

Preporuke za upotrebu

 • Koristite PiroStiker u električnim ormarićima i utičnicama sa stepenom zaštite IP20 i više.
 • U slučaju aktivacije PiroStikera zbog vatre, otklonite uzrok požara (preopterećenje, kratak spoj, neispravne žice itd.).
 • Nakon uklanjanja uzroka požara zamenite PiroStiker novim.
 • Povremeno proveravajte PiroStiker, da li ima spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, sigurnost instalacije.
 • Zamenite PiroStiker u slučaju spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, popravke električnih instalacija, pojavljivanja tragova vatre, isteka roka trajanja.

Isključiti struju pre instalacije PiroStikera u objektu pod naponom!

Držati dalje od dece!

Obavezno provetrite prostoriju nakon gašenja požara PiroStikerom. Prilikom gašenja polimernih materijala (izolacije žica, uređaja, itd) moguće je oslobađanje toksičnih materija.

Komponente PiroStikera ne koristiti u ishrani!

Tokom instalacije zabranjeno je sprovođenje aktivnosti koje dovode do mehaničkog oštećenja PiroStikera ili izlagati PiroStiker toploti iznad 80 °С.

ProStiker AST 25

 

PiroStiker AST 25 je potpuno novo sredstvo za gašenje požara, specijalno dizajnirano za zaštitu od požara u malim uređajima, kao što su razvodne table, ormani, sefovi, itd.

 

PiroStiker AST 25 radi kao inteligentan sistem za gašenje vatre. Uticaj temperature na njegove aktivne komponente izaziva trenutnu aktivaciju sa oslabađanjem jakih inhibitora gorenja, do konačnog suzbijanja požara.

Mikrokapsulacija tečnosti za gašenje vatre obezbeđuje njegovu očuvanost u nepromenjenom obliku u normalnim uslovima u toku trajanja proizvoda, kao i intenzitet emisije pri temperaturi aktivacije.

Uputstvo za upotrebu

Instalacija PiroStikera AST 25

 • PiroStiker AST 25 instalirati u centralnom gornjem delu objekta ili direktno iznad električne opreme, aktivnim slojem okrenutim nadole.
 • Pripremite površinu za ugradnju PiroStikera. Površina mora biti suva, očišćena od prašine, prljavštine i masnoće.
 • Pažljivo skinine zaštitnu foliju sa lepljivog sloja PiroStikera.
 • Čvrsto pritisnite PiroStiker lepljivim slojem na pripremljenu površinu i držite nekoliko sekundi.
 • PiroStiker je instaliran i spreman za rad.

Tehničke karakteristike AST 25

Dimenzije proizvoda, mm
110 х 65 х 2
Težina prozvoda, g 15±0,7
Za gašenje požara klase A, B, C, E
Maksimalni zaštitni kapacitet, l 25
Optimalni temperaturni uslovi eksploatacije, °С od -40 do 40
Stepen zaštite objekta IP20
Temperatura aktivacije, ºС 120

Preporuke za upotrebu

 • Koristite PiroStiker u električnim ormarićima i utičnicama sa stepenom zaštite IP20 i više.
 • U slučaju aktivacije PiroStikera zbog vatre, otklonite uzrok požara (preopterećenje, kratak spoj, neispravne žice itd.).
 • Nakon uklanjanja uzroka požara zamenite PiroStiker novim.
 • Povremeno proveravajte PiroStiker, da li ima spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, sigurnost instalacije.
 • Zamenite PiroStiker u slučaju spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, popravke električnih instalacija, pojavljivanja tragova vatre, isteka roka trajanja.

Isključiti struju pre instalacije PiroStikera u objektu pod naponom!

Držati dalje od dece!

Obavezno provetrite prostoriju nakon gašenja požara PiroStikerom. Prilikom gašenja polimernih materijala (izolacije žica, uređaja, itd) moguće je oslobađanje toksičnih materija.

Komponente PiroStikera ne koristiti u ishrani!

Tokom instalacije zabranjeno je sprovođenje aktivnosti koje dovode do mehaničkog oštećenja PiroStikera ili izlagati PiroStiker toploti iznad 80 °С.

ProStiker AST 45

 

PiroStiker AST 45 je potpuno novo sredstvo za gašenje požara, specijalno dizajnirano za zaštitu od požara u malim uređajima, kao što su razvodne table, ormani, sefovi, itd.

 

PiroStiker AST 45 radi kao inteligentan sistem za gašenje vatre. Uticaj temperature na njegove aktivne komponente izaziva trenutnu aktivaciju sa oslabađanjem jakih inhibitora gorenja, do konačnog suzbijanja požara.

Mikrokapsulacija tečnosti za gašenje vatre obezbeđuje njegovu očuvanost u nepromenjenom obliku u normalnim uslovima u toku trajanja proizvoda, kao i intenzitet emisije pri temperaturi aktivacije.

Uputstvo za upotrebu

Instalacija PiroStikera AST 45

 • PiroStiker AST 45 instalirati u centralnom gornjem delu objekta ili direktno iznad električne opreme, aktivnim slojem okrenutim nadole.
 • Pripremite površinu za ugradnju PiroStikera. Površina mora biti suva, očišćena od prašine, prljavštine i masnoće.
 • Pažljivo skinine zaštitnu foliju sa lepljivog sloja PiroStikera.
 • Čvrsto pritisnite PiroStiker lepljivim slojem na pripremljenu površinu i držite nekoliko sekundi.
 • PiroStiker je instaliran i spreman za rad.

Tehničke karakteristike AST 45

Dimenzije proizvoda, mm
130 х 90 х 3
Težina prozvoda, g 25±0,7
Za gašenje požara klase A, B, C, E
Maksimalni zaštitni kapacitet, l 45
Optimalni temperaturni uslovi eksploatacije, °С od -40 do 40
Stepen zaštite objekta IP20
Temperatura aktivacije, ºС 120

Preporuke za upotrebu

 • Koristite PiroStiker u električnim ormarićima i utičnicama sa stepenom zaštite IP20 i više.
 • U slučaju aktivacije PiroStikera zbog vatre, otklonite uzrok požara (preopterećenje, kratak spoj, neispravne žice itd.).
 • Nakon uklanjanja uzroka požara zamenite PiroStiker novim.
 • Povremeno proveravajte PiroStiker, da li ima spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, sigurnost instalacije.
 • Zamenite PiroStiker u slučaju spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, popravke električnih instalacija, pojavljivanja tragova vatre, isteka roka trajanja.

Isključiti struju pre instalacije PiroStikera u objektu pod naponom!

Držati dalje od dece!

Obavezno provetrite prostoriju nakon gašenja požara PiroStikerom. Prilikom gašenja polimernih materijala (izolacije žica, uređaja, itd) moguće je oslobađanje toksičnih materija.

Komponente PiroStikera ne koristiti u ishrani!

Tokom instalacije zabranjeno je sprovođenje aktivnosti koje dovode do mehaničkog oštećenja PiroStikera ili izlagati PiroStiker toploti iznad 80 °С.