TMG SOLUTIONS GROUP  
 
  |                   POČETNA                  |         PRODAJNI PROGRAM          |                   KONTAKT                  |    
  PIROHIMIKA  
   
PROIZVODI
   
TEHNOLOGIJA
   
OPIS PROIZVODA
   
OBLAST PRIMENE
   
ASORTIMAN PROIZVODA
  • PiroStiker AST R
  • PiroStiker AST 15
  • PiroStiker AST 25
  • PiroStiker AST 45
  • PiroStiker AST 60
   
PREZENTACIJE
   
DOKUMENTACIJA
   
 
 
 
 
 
OPIS PROIZVODA :: PiroStiker AST R
 
PIRO STIKER AST R

Uređaj za gašenje požara za utičnice. Instalira se direktno unutar utičnice gde je moguć kratak spoj, pregrevanje ili varničenje. U automatskom režimu rada obezbeđuje gašenje vatre.
 
 

PiroStiker AST R — to su milioni mikrokapsula sa aktivnim agensom za gašenje vatre i plastifikatorom koji omogućava uređaju da ima bilo koju formu. Ovo je zaista inovativan način zaštite imovine, a ponekad i života.

PiroStiker ACT P je tako kompaktan da se nalazi neposredno pored potencijalnog izvora vatre. Mikrouređaj godinama ne zahteva održavanje. On je apsolutno autonoman, energetski nezavistan i aktivira se u automatskom režimu, momentalno gaseći vatru, pri tom ne zahvata objekte, koji nisu ugroženi od požara.

 
 
 
Uputstvo za upotrebu
 
      Instalacija PiroStikera

  • PiroStiker AST R treba instalirati direktno u doznu utičnice, iznad kontaktne grupe, u njenom gornjem delu, aktivnim slojem okrenutim nadole.

  • Pripremite površinu za ugradnju PiroStikera. Površina mora biti suva, očišćena od prašine, prljavštine i masnoće.

  • Pažljivo skinine zaštitnu foliju sa lepljivog sloja PiroStikera.

  • Čvrsto pritisnite PiroStiker lepljivim slojem na pripremljenu površinu i držite nekoliko sekundi.

  • PiroStiker je instaliran i spreman za rad.
 
Tokom instalacije zabranjeno je sprovođenje aktivnosti koje dovode do mehaničkog oštećenja PiroStikera ili izlagati PiroStiker toploti iznad 80 °С.
 
Tehničke karakteristike AST R
 
Dimenzije proizvoda, mm
30 х 30 х 2
Težina prozvoda, g 2,5
Za gašenje požara klase A, B, C, E
Maksimalni zaštitni kapacitet, l 0,2
Optimalni temperaturni uslovi eksploatacije, °С od -40 do 40
Stepen zaštite objekta IP20
Temperatura aktivacije, ºС 120
 
Preporuke za upotrebu

  • Koristite PiroStiker u električnim ormarićima i utičnicama sa stepenom zaštite IP20 i više.

  • U slučaju aktivacije PiroStikera zbog vatre, otklonite uzrok požara (preopterećenje, kratak spoj, neispravne žice itd.).

  • Nakon uklanjanja uzroka požara zamenite PiroStiker novim.

  • Povremeno proveravajte PiroStiker, da li ima spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, sigurnost instalacije.

  • Zamenite PiroStiker u slučaju spoljašnjih oštećenja, kontaminacije aktivne komponente, popravke električnih instalacija, pojavljivanja tragova vatre, isteka roka trajanja.
 
Bezbednost
 
UPOZORENjE!

Isključiti struju pre instalacije PiroStikera u objektu pod naponom!
Držati dalje od dece!
Obavezno provetrite prostoriju nakon gašenja požara PiroStikerom. Prilikom gašenja polimernih materijala (izolacije žica, uređaja, itd) moguće je oslobađanje toksičnih materija.
Komponente PiroStikera ne koristiti u ishrani!
 
 
Garancija proizvođača
 
Rok trajanja – 60 meseci od datuma proizvodnje.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju – 60 meseci.
 
 
 
 

 
 
Vrh stranice
 
 

 
PIROHIMIKA
Pogledajte detaljnije
   
MEPOS
Pogledajte detaljnije
 

  TMG Solutions Group ::  Prodajni program  ::  Kontakt  ::     
 
Copyright © 2014. TMG Solutions Group d.o.o. Beograd - Srbija