TMG SOLUTIONS GROUP TMG SOLUTIONS GROUP  
 
  |                   POČETNA                  |         PRODAJNI PROGRAM          |                   KONTAKT                  |    
  PIROHIMIKA  
   
PROIZVODI
   
TEHNOLOGIJA
   
OPIS PROIZVODA
   
OBLAST PRIMENE
   
ASORTIMAN PROIZVODA
  • PiroStiker AST R
  • PiroStiker AST 15
  • PiroStiker AST 25
  • PiroStiker AST 45
  • PiroStiker AST 60
   
PREZENTACIJE
   
DOKUMENTA
   
 
DOKUMENTACIJA :: PiroStiker AST
DOKUMENTACIJA
 
 

Autonomni uređaji za gašenje vatre sa termoaktivnim mikrokapsuliranim agensom za gašenje vatre «AST» poseduju potrebne sertifikate o usklađenosti sa tehničkim i sanitarno-epidemiološkim normama i standardima.

Svi proizvodi asortimana AST proizvedeni su u skladu sa stadardom organizacije STO 4854.001.66926383.2010, i u procesu proizvodnje prolaze kroz tri faze kontrole kvaliteta.

AST proizvodi su prošli mnogobrojna testiranja na vatru i efikasni su u lokalizaciji požara u objektima sa visokim stepenom rizika, u tehnički složenim i jedinstvenim građevinskim objektima.

Autonomni uređaji za gašenje vatre AST poseduju zaključak FGU VNIIPO MČS Rusije i navedeni su u Pravilniku 5.13130.2009 «Sistemi zaštite od požara. Automatski sistemi dojave o požaru i sistemi gašenja požara. Propisi i pravila projektovanja» kao «Autonomni uređaji za gašenje vatre sa TermaOTV», i preporučeni za zaštitu različite električne opreme.

 
 
 
 

 
 
Vrh stranice
 
 

 
PIROHIMIKA
Pogledajte detaljnije
   
MEPOS
Pogledajte detaljnije
 

  TMG Solutions Group ::  Prodajni program  ::  Kontakt  ::     
 
Copyright © 2014. TMG Solutions Group d.o.o. Beograd - Srbija