TMG SOLUTIONS GROUP  
 
  |                   POČETNA                  |         PRODAJNI PROGRAM          |                   KONTAKT                  |    
  PIROHIMIKA  
   
PROIZVODI
   
TEHNOLOGIJA
   
OPIS PROIZVODA
   
OBLAST PRIMENE
   
ASORTIMAN PROIZVODA
  • PiroStiker AST R
  • PiroStiker AST 15
  • PiroStiker AST 25
  • PiroStiker AST 45
  • PiroStiker AST 60
   
PREZENTACIJE
   
DOKUMENTACIJA
   
 
 
 
 
 
TEHNOLOGIJA :: PiroStiker AST
 
AUTONOMNI UREĐAJ ZA GAŠENJE POŽARA
 
sa termoaktivnim mikrokapsuliranim agensom za gašenje vatre
 

PiroStiker AST je rezultat dugogodišnjeg rada istraživačkog centra koji je fokusiran na razvoj novih tehnologija na bazi mikrokapsulacije agensa za gašenje vatre.

Zahvaljujući rezultatima naučnih istraživanja u oblasti organske hemije, polimerne hemije, nanotehnologije i nauke o materijalima, tehnologija mikrokapsulacije je dobila novi razvoj kao i novu sferu primene.

      

Kompozitni materijal je vezna osnova AST, koja sadrži tečnost za gašenje vatre, smeštena u ultra tanke čvrste mikrokapsule, dimenzija od 10 do 50 mikrometara.

Značajan naučni rezultat grupe naučnika je razrada izuzetnih karakteristika ovih mikrokapsula, koji obezbeđuje:

• mogućnost punjenja kapsula agensom za gašenje vatre;
• hermetičnost opne, koja omogućava očuvanje agensa za gašenje vatre tokom više godina;
• zadatu temperaturu aktivacije mikrokapsula.

Jedna od mnogih inovacija kompanije je razrada vezivne komponente od kompozitnog materijala koji se sastoji od polimerne komponente i organskih vlakana, što omogućava čvrstoću, fleksibilnost i stabilnost proizvoda.

Zahvaljujući prisustvu u kapsulama mineralne komponente, tokom proizvodnje aktivni sastojci se ravnomerno raspoređuju u punilu, dok samo punilo tokom sušenja ne oštećuje kapsule. Organska vlakna štite dobijeni materijal od pucanja, a organske čestice doprinose formiranju vazdušnih pora u materijalu, koje u slučaju požara obezbeđuju aktivaciju svih kapsula sadržanih u materijalu. Na taj način, za gašenje vatre se koristi sav agens koji sadrže kapsule, a ne samo njegov deo.
 
 
 

 
 
Vrh stranice
 
 

 
PIROHIMIKA
Pogledajte detaljnije
   
MEPOS
Pogledajte detaljnije
 

  TMG Solutions Group ::  Prodajni program  ::  Kontakt  ::     
 
Copyright © 2014. TMG Solutions Group d.o.o. Beograd - Srbija